YRITYKSET, IHMISET JA OSAAJAT

HANKO – RASEBORG REGION YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ

Yritykset_ihmiset_ja_osaajat

Monella yrityksellä on pitkä toimintahistoria alueella. Alueen vahvat yritysklusterit ovat kemianteollisuus, kuluttajatuotteet, metalliteollisuus sekä sähkö ja energia. Hanko-Raseborg Regionin monet satamat sekä rautatieverkosto tukevat myös yritysten kansainvälistä toimintaa.

Yritysten esille nostamat, seudun vahvuudet ovat esimerkiksi:

”Alueen työvoiman vahvuudet ovat henkilöstön osaaminen ja lojaalisuus, kaksi- ja monikielisyys sekä perustyövoiman saatavuus.”

”Yritysten toimintaympäristön vahvuudet ovat mahdollisuus investoida ja kehittää toimintaa pitkäjänteisesti, tonttien saatavuus erityisesti teollisuudelle, yritysmyönteisyys sekä hyvä infrastruktuuri ja nopeat tietoliikenneyhteydet.”

”Alueen muut vetovoimatekijät ovat asuntojen saatavuus ja edullisuus, asumisviihtyisyys, merenläheisyys, elämänlaatua vahvistavat tekijät kuten luonto ja kulttuuri.”

VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS

Suomessa koulutus on maailman huippua – niin myös Hanko-Raseborg Regionin alueella. Varhaiskasvatuksesta aina lukioon asti alue tarjoaa laadukasta ja monikielistä koulutusta. Axxell tarjoaa monipuolista ammattikoulutusta niin nuorille kuin aikuisopiskelijoillekin mm. kaupallisen, rakentamisen ja tekniikan alalla. Novian ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta alueella bioekonomian ja tekniikan alalla.  Helsingin ja Turun korkeakoulutusmahdollisuudet sijaitsevat pendelöintietäisyydellä seudusta. Koulutuksen ja yritysmaailman tarpeiden kohtaamiseen pyritään myötävaikuttamaan ja mahdolliset uudelleenkoulutustarpeet tunnistamaan. Luksia ja Västra Nylands folkhögskola tarjoaa tällä saralla laajat mahdollisuudet koulutuksen järjestämiselle.

Koulut