YMPÄRISTÖ JA MAHDOLLISUUDET

Ymparisto_ja_mahdollisuudet

HANKO – RASEBORG REGION INFRASTRUKTUURI

Alueen infrastruktuuri tukee tehokkaasti yritystoiminnan mahdollisuuksia Hanko – Raseborg Regionin kehityskäytävällä. Hyvinkää-Hanko rautatie, useat satamat sekä merikaapeli ja kehittynyt datakuituinfrastruktuuri tarjoavat loistavat edellytykset tavaravirtojen ja tiedon liikuttamiseen teollisuuden ja muun yritystoiminnan tarpeisiin. Hangon sekä Inkoon Joddbölen satamat toimivat alueen porttina kansainvälisille vienti- tai raaka-ainemarkkinoille ja yhteydet etenkin Saksaan ovat hyvät. Balticconnector yhdistää Suomen ja Viron kaasuverkostot vuoteen 2020 mennessä. Valtatie 25 takaa raskaan liikenteen kuljetusten sujuvuuden. Valtatie 25 on Suomen 10 tärkeimmän valtatien joukossa, kun huomioidaan kuljetettu tavaramäärä ja kuljetusmatka.

AKTIIVINEN MAANKÄYTÖN KEHITYS LUO ELINVOIMAA

Seudulla sijaitsee runsaasti kaavoitettua maata elinkeinoelämän elinvoiman takaamiseksi. Maankäytön joustavuus tarjoaa mahdollisuuksia uusien alueiden kaavoittamiselle. Päätöksenteko on tehokasta ja yhteistyö kaupunkien ja toimijoiden välillä sujuvaa. Alueen maankäyttöä kehitetään yritysten kehitysmahdollisuuksia silmällä pitäen – täältä löydät valmiin tontin yrityksesi sijoittumiseen. Kaikkiaan Hanko-Raseborg Regionin aluetta leimaa liike-elämän toimintaympäristöjen monipuolisuus ja viihtyisyys erikokoisille yrityksille.

Asemakaavat_yritysalueet
Maankäyttöä kehitetään elinkeinoelämän tarpeita ajatellen; Hanko Koverhar asemakaava, Raasepori datacenter asemakaava sekä Inkoo Joddbölen teollisuusalueen asemakaava.

Hanko-Raseborg Regionin alueella ympäristötietoisuus ja ilmastovastuullisuus ovat kestävän yritystoiminnan perusta ja esimerkiksi seudulla sijaitseva Helsingin yliopiston Tvärminnen tietokeskus ja tutkimusasema tekee tärkeää työtä merentutkimuksen ja vedenalaisen meriluonnon suojelun edistämiseksi. Alueen pohjavesivarannot toimivat tärkeinä tuotantoedellytyksinä alueen teollisuudelle, mutta toisaalta pohjavesien arvo tunnistetaan ja niiden suojeluun ja laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Yhteiskunnan ja ympäristön kestävään symbioosiin pyritään myös uusiutuvan energian, kuten aurinko- tuuli- ja vesivoiman, sekä kaukolämmön hyödyntämisellä teollisuuden tarpeissa.

MONIPUOLISET MAHDOLLISUUDET ASUMISELLE

Hanko – Raseborg Region tarjoaa monipuolisia asuinmahdollisuuksia. Täällä saat asumisessa vastinetta rahoillesi – haluat sitten asua vanhassa puutalossa tai modernissa kerrostalossa, taajamassa tai meren äärellä omassa ja luonnon rauhassa. Asumisessa korostuu joustavuus ja laatu. Täällä on myös erinomaiset mahdollisuudet oman kodin rakentamiselle.

Asuminen_yhd